Prosba lesa

Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě

a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.

Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.

Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.

Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.

Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.

Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.

Vyslyš tedy prosbu mou,

opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.prosba_lesa