Úvod

Vítáme Vás v píseckých lesích,
které naše společnost spravuje. Bohatství, které nám všem les skýtá, nespočívá pouze v jeho produkčních funkcích, ale stále více zejména v jeho mimoprodukčních schopnostech a funkcích. Jsme lesními hospodáři, kteří si uvědomují, jak velké dílo nám předali předchozí lesnické generace vynikajících píseckých odborných hospodářů jako byli například Josef Zenker či Karel Knapp. Pečujeme o les i krajinu a chceme Vám co nejvíce přiblížit atmosféru i historii píseckých lesů ve všech podobách. Nechte se na našich stránkách inspirovat k návštěvě Píseckých hor, chraňte les a jeho obyvatele. Mějte vždy na paměti „Prosbu lesa“ .

Vaši písečtí lesníci

home