Aktuality

24.5.2016 jsme uspořádali exkuzi s názvem "Klimatická změna a dřevinná skladba - možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté. O akci byl velký zájem, zúčastnilo se více než 100 zástupců obecních, soukromých, církevních a státních lesů z celé České republiky. S blokem přednášek vystoupili i pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a přítomné seznámili se svými poznatky na toto téma. Jedna z jejich výzkumných ploch se nachází na Hradišti. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR vydalo sborník přednášek tohoto odborného semináře.

 

Dgl zmlazení Hradiště 012 sm

Pět lesních cest bylo osazeno závorami zabraňujícími neoprávněnému vjezdu do lesa. Kolem všech závor jsou zhotoveny objezdy pro cyklisty. Jedná se o tyto lokality: Havírky - svážnice nad "Dubem", za Semicemi U Jána a na Zelené aleji, v Novém Dvoře "U Šálků palouku" a u Albrechtic nad Vltavou v Radotěši pod hájovnou Kopaniny.

 

Závora sm

Na cestě z Vohybalu směrem k Živci a z Velké Brašny na Křižatky jsme nově instalovali dvě pozorovatelny. První je s výhledem na nejvyšší vrch Píseckých hor Mehelník a druhá na panoramata Šumavy. Doufáme, že si k nim najde cestu hodně návštěvníků píseckých lesů a budou jim sloužit k relaxaci a odpočinku.

 

Pozorovatelna sm          Pozorovatelna1 sm

V noci z 11. na 12. května 2016 se v budce u Lesovny vylíhlo prvních pět sýkorek. Uvidíme, zda se vylíhnou i další a budeme moci společně sledovat, jak rostou. 

Na krmítku u Lesovny jsme zaznamenali celkem 16 ptačích druhů. Pod okno s přehráváním videa je uvedeme jejich jména a pokud jste sami viděli druh, který nám unikl, budeme rádi, když nám jej napíšete. Po kliknutí na jméno se dostanete do fotobanky, kde si můžete zvolený druh v klidu prohlédnout na fotografiích.

V současné době jsme kameru přemístili do ptačí budky a můžete v přímém přenosu sledovat hnízdění sýkory koňadry. Líhnutí mláďat očekáváme během tohoto týdne.